Danmarks Sportsfiskerforbund

Publiceret den 04.06.2009 - 15:05

Forbundet er hovedorganisation for sports- og lystfiskerforeninger i Danmark.
Enkeltpersoner kan optages som individuelle medlemmer af forbundet. Kommuner, skoler, grejbutikker m.m. kan efter forbundsbestyrelsens godkendelse optages som juridiske medlemmer.

Danmarks Sportsfiskerforbunds formål er:

  • som hovedorganisation at repræsentere forbundets foreninger og medlemmer.
  • sikre medlemmerne gode udfoldelsesmuligheder.
  • at varetage medlemmernes interesser over for organisationer og myndigheder.
  • at beskytte, bevare og genoprette danske vandløb og søområder.
  • at arbejde for – og fastholde krav om rene have og indre danske farvande, samt bevarelse og genopretning af yngle- og opvækstområder for fisk.
  • at sikre en sund fiskebestand i fersk-, brak- og saltvand.
  • om nødvendigt – at sikre, bevare og erhverve fiskerettigheder til forbundets foreninger og medlemmer.
  • at gøre sportsfiskeri til en spændende fritidsaktivitet.
  • at oplyse om regler og holdninger i forbundet til sportsfiskeri.
  • at udnytte vores lovsikrede rettigheder til gavn for dansk natur og medlemmernes rekreative fiskeri.

Du kan læse mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds visioner for fremtidens sportsfiskeri her:


 


 

Foreninger og sektioner i forbundet

Her finder du indgangen til alle forbundets tilsluttede foreninger samt forbundets sektioner.

Tryk her for foreninger / Tryk her for sektioner