Havbrug: EU efterlyser flere oplysninger

Flere ansøgninger om nye havbrug i Kattegat er nu stillet i bero. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund presser stadigt på mod etableringen af nye havbrug.  

Havbrug: Nye ansøgninger fordobler miljøbelastning

Hos Miljøstyrelsen ligger der i øjeblikket 17 ansøgninger fra virksomheder, der vil etablere nye havbrug i de indre danske farvande. Det fremgår af en oversigt, som Søren Egge Rasmussen (EL) har fået oversendt som svar på et folketingsspørgsmål.

Svære regnbueørreder på Sydsjælland

Analyse fastslår: Risiko for lakselus i Kattegat

Regeringen ønsker at give tilladelse til otte nye havbrug i Kattegat, men en ny analyse fastslår, at der vil være risiko for udbrud af parasitten lakselus. Lukkede, landbaserede anlæg er i stedet vejen frem.

L111 vedtaget – men stadig lang vej til nye havbrug

Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte torsdag som forventet lovforslag L111 igennem. En lov, der giver mulighed for at etablere nye havbrug med kompensationsopdræt af muslinger og tang i danske farvande. Men der er stadig en lang politisk og administrativ proces forude, før nye havbrug kan blive en realitet, og Danmarks Sportsfiskerforbund vil fortsat arbejde hårdt for at forhindre nye havbrug og kæmpe fra bur til bur.

Flydende protest mod havdambrug

Gert Molbech fra Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn, skriver i et indlæg på Facebook nedenstående:

Med skibshunden Bob drog vi på havet til demonstration mod de tåbelige planer om havbrug langs Djurslands kyst. Tilladelserne til havdambrugene udgør et areal på halvdelen af halvdelen af Djurslands areal.

Ordret katastrofe for miljø og idioti for beslutningen.

Musholm-havbrug har for stort spillerum

To eksisterende havbrug i Storebælt har fået lang snor af Kalundborg Kommune, som giver havbrugene lov til at fortsætte med at producere regnbueørreder uden tilstrækkelig vurdering af konsekvenserne for miljøet. Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor klaget over kommunens miljøgodkendelse af havbrugene. 

DSF klager over havbrug i Lillebælt

To eksisterende havbrug i Lillebælt er blevet miljøgodkendt af henholdsvis Fredericia og Kolding kommune, selvom kommunerne ikke har gennemført en tilstrækkelig vurdering af havbrugenes påvirkning af miljøet.

Dansk Folkeparti: Ingen nye havbrug, før risikoen for lakselus er afklaret

Efter tirsdagens eksperthøring i Miljø- og Fødevareudvalget kræver Pia Adelsteen (DF) en grundig afklaring af risikoen for lakselus i forbindelse med nye havbrug. Danmarks Sportsfiskerforbund er tilfredse med, at DF nu tager problemet alvorligt.

Af Andreas Findling-Rottem

Eksperthøring bekræfter kritik af havbrugsplaner

Danmarks Sportsfiskerforbund var i dag til stede ved en offentlig eksperthøring om mulighederne for at kompensere for forureningen fra havbrug.

Udgiv indhold