Hul igennem ved Trend Å

Det store øjeblik er indeI de senere år er der sket et par markante ændringer ved Trend Å i Vesthimmerland. For knap tre år siden stoppede alle udsætninger af ørredyngel, da den lille, klarvandede år blev erklæret selvreproducerende. Og i sidste uge blev der skabt fri passage i hele åen, da det gamle stemmeværk ved Trend Dambrug blev fjernet, mens selve bruget for fremtiden kører med recirkuleret, oppumpet grundvand.
 

Stor fremgang af yngel og ungfisk i Kolding Å systemet

Ferup Sø til venstre med omløbet af åen til venstre.Fra formanden for vandplejeudvalget i Kolding Sportsfiskerforening, Preben Kaas, har vi modtaget dette glade indlæg om en netop overstået bestandsundersøgelse i Kolding Å vandsystem:

Faunapassage ved Åsted mølle

En 4 meter høj fisketrappe har spærret for fisk og fauna i årtier. I skrivende stund får bjergvandløbet Åsted Å sine lænker låst op. Vandløbet er nemlig ved at blive lagt uden om en 4 meter høj fisketrappe og en gammel Møllesø.  Projektet er blevet til i et godt samarbejde med lodsejere og hensyntagen til den gamle historiske Mølle.

Vigtigt skridt mod vandløb uden spærringer

Der er nu mulighed for, at flere dambrug vil erstatte de spærrende stemmeværk i vandløb med en pumpeløsning. Det vil betyde fri passage for fiskene i flere vandløb. Danmarks Sportsfiskerforbund har fremskyndet processen.
 
 
Et dambrug med fiskeopdræt har brug for en vandforsyning. Derfor leder dambrugsejeren typisk vand ind i sit dambrug via et stemmeværk i et tilstødende vandløb.

Vild med vandløb

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere inviterer til foredrags- og debataften. Medlem af Vandråd Aarhus Niels Åge Skovbo og Andreas Svarer begge med omfattende viden, erfaring og engagement i vandpleje står for aftenens oplæg.

Omløbsstryg indviet ved Møllebækken i Bjerringbro

 Erik SøndergaardSøndag 9. Oktober blev der lukket vand i det nye omløbsstryg gennem Mølleparken der ligger centralt i Bjerringbro (BSF), fortæller Per Frost Vedsted fra Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.

Nyt omløb på vej ved Langvad Å

Der er udsigt til bedre gydemuligheder i Langvad ÅEfter flere års kamp er det nu lykkedes at få iværksat et projekt, der sikrer en bedre havørredopgang til Langvad Å-systemet, der har sin udmunding i Roskilde Fjord ved Kattinge i bunden af fjorden. Det fortæller en glad Uffe Clemmensen, der er formand for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK).

Super-vandløb på Ærø

Redningsaktion i Helligrenden

Én af de større havørreder fanges af strømmenEn kvik medarbejder for én af lodsejerne med jord ned til Helligrenden syntes, at der var kommet lige lovlig meget vand i en grøft, der normalt ikke har forbindelse til selve hovedløbet.

Vandstanden var derfor steget, og den tilstødende eng var meget våd. Mere end normalt for årstiden.

Borgmester forlanger at lystfiskerne selv finder 300.000 kroner

Doner penge til en fri passage ved Sæby vandmølleBorgmester Birgit Stenbak Hansen nægter at løfte en finger for en ny faunapassage i Sæby Å, før lystfiskere disker op med 300.000 kroner til en ny forundersøgelse, skriver tv2nord.dk den 3. marts.

Du kan hjælpe ved at donere penge til forundersøgelsen, se hvordan længere nede i nyheden. 

Udgiv indhold