Faunapassage ved Åsted mølle

En 4 meter høj fisketrappe har spærret for fisk og fauna i årtier. I skrivende stund får bjergvandløbet Åsted Å sine lænker låst op. Vandløbet er nemlig ved at blive lagt uden om en 4 meter høj fisketrappe og en gammel Møllesø.  Projektet er blevet til i et godt samarbejde med lodsejere og hensyntagen til den gamle historiske Mølle.

Vigtigt skridt mod vandløb uden spærringer

Der er nu mulighed for, at flere dambrug vil erstatte de spærrende stemmeværk i vandløb med en pumpeløsning. Det vil betyde fri passage for fiskene i flere vandløb. Danmarks Sportsfiskerforbund har fremskyndet processen.
 
 
Et dambrug med fiskeopdræt har brug for en vandforsyning. Derfor leder dambrugsejeren typisk vand ind i sit dambrug via et stemmeværk i et tilstødende vandløb.

Vild med vandløb

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere inviterer til foredrags- og debataften. Medlem af Vandråd Aarhus Niels Åge Skovbo og Andreas Svarer begge med omfattende viden, erfaring og engagement i vandpleje står for aftenens oplæg.

Omløbsstryg indviet ved Møllebækken i Bjerringbro

 Erik SøndergaardSøndag 9. Oktober blev der lukket vand i det nye omløbsstryg gennem Mølleparken der ligger centralt i Bjerringbro (BSF), fortæller Per Frost Vedsted fra Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.

Nyt omløb på vej ved Langvad Å

Der er udsigt til bedre gydemuligheder i Langvad ÅEfter flere års kamp er det nu lykkedes at få iværksat et projekt, der sikrer en bedre havørredopgang til Langvad Å-systemet, der har sin udmunding i Roskilde Fjord ved Kattinge i bunden af fjorden. Det fortæller en glad Uffe Clemmensen, der er formand for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK).

Super-vandløb på Ærø

Redningsaktion i Helligrenden

Én af de større havørreder fanges af strømmenEn kvik medarbejder for én af lodsejerne med jord ned til Helligrenden syntes, at der var kommet lige lovlig meget vand i en grøft, der normalt ikke har forbindelse til selve hovedløbet.

Vandstanden var derfor steget, og den tilstødende eng var meget våd. Mere end normalt for årstiden.

Borgmester forlanger at lystfiskerne selv finder 300.000 kroner

Doner penge til en fri passage ved Sæby vandmølleBorgmester Birgit Stenbak Hansen nægter at løfte en finger for en ny faunapassage i Sæby Å, før lystfiskere disker op med 300.000 kroner til en ny forundersøgelse, skriver tv2nord.dk den 3. marts.

Du kan hjælpe ved at donere penge til forundersøgelsen, se hvordan længere nede i nyheden. 

Høringssvar til forslag til Planstrategi 2050 for Aarhus Kommune

Herunder finder du et uddrag af det høringssvar til forslag til Planstrategi 2050 for Aarhus Kommune, som Miljøkoordinator Torben Ankærø har sendt til Aarhus Kommune

Tilsagn om penge til Mastrup Bæk

Rebild Kommune fik lige inden jul tilsagn om penge til at forbedre Mastrupbækken, der løber til Lindenborg Å.

I dag løber bækken i gennem en række søer og det besværliggør ørredens vandring op- og nedstrøms.

Neden for søerne har der i 2015 været stor gydeaktivitet og vandløbet har stort potentiale. Havørreder står og gyder inde i Støvring by ved f.eks. svømmehallen.

Udgiv indhold