Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

23. sep 2017

Holstebro Kommune har nu færdiggjort arbejdet med fjernelse af stemmeværket i Idom Å ved Idom Dambrug som et led i statens vandplan for Nissum Fjord 2010-2015, fortæller Jakob Larsen, der er biolog ved Holstebro Kommune.
 
Vandløbet er blevet genslynget i efteråret 2016 og der blev set gydende laks her umiddelbart efter udlægningen af 150 m3 gydegrus.
 

22. sep 2017

 Niels SørensenRebild Kommune er i gang med at forbedre faunapassage og fjerne stuvezone ved Hyldal Mølle i Hyldal Møllebæk. Den forbedrede faunapassage åbner for ca.

21. sep 2017
 
På grund af en række afbud er der netop blevet 4 ledige pladser til Danmarks Sportsfiskerforbunds og DTU Aquas restaureringskursus del I. Kurset afholdes i Vejle i dagene den 29. september – 1.
19. sep 2017

 Jonas HøholtI lørdags skulle første skridt i vandplejeudvalgets 3-års plan gennemføres: En større gydebanke blev anlagt i Tværbækken, der er et lille, værdifuldt  tilløb til Trend Å, fortæller Jonas Høholt.

18. sep 2017

Ørrederne trives i de nordjyske vandløb i takt med at spærringer fjernes DTU Aqua undersøgte sidste år Lindenborg Å og tilløb til Mariager Fjord. Bestanden af ørreder er generelt gået frem og er meget store i de undersøgte vandløb. Se mere om ørredtætheder i de forskellige vandløb i hele landet på kortet her.

16. sep 2017

På baggrund af bestandsanalysen i 2016, har vi fra DTU-Aqua fået de nye udsætningstal for Fiskbæk og Jordbro å, oplyser formand for Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch.
 
De mængder, der fremover må sættes ud, er så små, at vi har besluttet helt at stoppe udsætningerne indtil videre, og i stedet prøve at intensivere vandplejearbejdet i de to åsystemer.
 

15. sep 2017

Her er det andet gydestryg etableret samme stedArbejdet med at erstatte det kendte reguleringsstyrt nær spejderpladsen ved Hjartbro i Gels Å skrider planmæssigt frem. Fra Nadja Dall, som er vandløbsmedarbejder ved Haderslev Kommune, har vi modtaget disse to fotos. Det første foto viser strækningen, før styrtet og gangbroen henover, blev fjernet.

14. sep 2017

Kampen for de små vandløb udspiller sig aktuelt i de lokale vandråd over hele landet. Her er repræsentanter for sportsfiskerne med til at pege på de vandløb, der fremover skal have vandområdeplanerens beskyttelse. 

13. sep 2017

I de senere dage er store mængder af torsk, fladfisk, ålekvabber og masser af småfisk blev dræbt på grund af ekstrem iltmangel i den nordtysk fjord, Eckernförde. Og nu er man også begyndt at opleve problemer lidt lidt længere nordpå ved Kiel – altså ikke langt fra den danske grænse.

12. sep 2017

Det store øjeblik er indeI de senere år er der sket et par markante ændringer ved Trend Å i Vesthimmerland. For knap tre år siden stoppede alle udsætninger af ørredyngel, da den lille, klarvandede år blev erklæret selvreproducerende. Og i sidste uge blev der skabt fri passage i hele åen, da det gamle stemmeværk ved Trend Dambrug blev fjernet, mens selve bruget for fremtiden kører med recirkuleret, oppumpet grundvand.