Nyheder

 • Åen er gået i selvsving

  Vandløb er levende ligesom den øvrige natur. Der er bare ikke ret mange vandløb, der får lov til at være naturlige eller kan betegnes som naturlige. Et af de få vandløb som har frie tøjler på den nederste del og som forandre sig hele tiden er det lille unikke vandløb Binderup Å.

  I oktober 2015 gik vandløbet i ”selvsving” for anden gang i nyere tid, hvilket betød, at vandløbet bed sig selv i halen.

 • Tilsagn om penge til Mastrup Bæk

  Rebild Kommune fik lige inden jul tilsagn om penge til at forbedre Mastrupbækken, der løber til Lindenborg Å.

  I dag løber bækken i gennem en række søer og det besværliggør ørredens vandring op- og nedstrøms.

  Neden for søerne har der i 2015 været stor gydeaktivitet og vandløbet har stort potentiale. Havørreder står og gyder inde i Støvring by ved f.eks. svømmehallen.

 • Ring 112 ved forurening

  Fra 1. februar må landmændene sprøjte gylle ud på jorden, hvis jorden er tøet op i 15 cm ellers kan landmanden miste en del af sin hektarstøtte, hvis det opdages.

  Hold godt øje i dit område og kontakt den døgnbemandet miljøvagt eller beredskabet, der kan rykke ud for at sikre, at miljøet ikke belastes med olie, gylle og kemikalier på.

 • BT dokumenterer ministers alliance med Bæredygtigt Landbrug

  I dagens udgave af BT afslører avisen et tæt parløb mellem miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug. BT dokumenterer, at Bæredygtigt Landbrug har skrevet kladden til Miljø- og Fødevareministeriets kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal planlægge nye retningslinjer for kommuners grødeskæring i vandløb.

 • 518 gydebanker optalt i Trend Å

  havørred omløbsbæk (Foto af jonas høholt).Vi har haft massiv fremgang i de mindre bække og tilløb, men også hovedløbet har vist flot fremgang i antallet af gydninger, fortæller vandpleje-formand Johannes Christensen og henviser til vedhæftede detailliste over vinterens gydning i det lille produktive vandløbssystem.

 • Offentlig høring af mulighed for fri passage i Giber Å

  Århus Kommune har igangsat en offentlig høring af forslag til løsninger ved den beskadigede dæmning i Giber Å ved Vilhelmsborg. Kommunen opfordrer alle til at komme med høringssvar, som kan kvalificere kommunens beslutning om enten at udbedre dæmningen eller fjerne den og give fri passage i det vandløb i Århus Kommune, som i dag har det største ørredpotentiale.

 • Lyspunkter i ministersvar om de små vandløb

  Det skal sikres, at det er de værdifulde vandløb, der kommer med i vandområdeplanerne, og vandløbsloven skal ikke ændres lige foreløbigt, skriver miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i et ministersvar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det er nye boller på suppen i forhold til ministerens tidligere udmeldinger om de små vandløb.

 • Masser af gydninger i tilløb til Varde Å

  Her er lige et par billeder fra Frisvad Bæk, som er et lille, men vigtigt gyde-tilløb til Varde Å, hvor vi har set rigtig mange gydegravninger fra starten af november til midt i januar, fortæller Lars Ager, aktivt medlem af Varde Sportsfiskerforening gennem mangfoldige år.

  Det samme er gældende i Linding Å og på de udlagte gydepladser i Kybæk, som blev lavet for et par år siden

 • Helsingør satser på lystfiskerturisme

  Turbådene i Helsingør ser nu frem til endnu flere kunder på Øresund.Politikerne i Helsingør Kommunes turisme- og kulturudvalg har netop besluttet, at der skal satses på at gøre Helsingør til et mekka for lystfiskere fra både ind- og udland, skriver Helsingør Dagblad den 3. februar.

 • Gordon Henriksen fik plads i nationalparkråd

  Gordon Henriksen skal repræsentere sportsfiskerne i nationalparkrådet.Der er nu blevet nedsat et nationalparkråd ved den nye nationalpark Skjoldungernes Land, der geografisk ligger i Roskilde og Lejre kommuner.

dsfshop.dk

Beskyt de små vandløb

Bliv medlem nu

Lokalforeninger

Medlemsside

Aktivitetskalender

Miljø & Vandpleje

Kontante fordele

Tilmeld nyhedsbrev

Tip din lokalredaktør

Følg os på facebook

Presserum

Sportsfiskeren Online

 

Sagsbehandling

Udgiv indhold