Nyheder

 • DTU Aqua har brug for din hjælp

  Du kan hjælpe med at kortlægge fangsterne af forskellige arter.DTU Aqua indgår i et samarbejde med andre europæiske lande, hvor de forsøger at kortlægge lystfiskeres fangster af blandt andet ål og torsk.

 • Fang og slip studie i Nordnorge

  Overlevelsen af genudsatte fisk i fossende vand undersøges i Nordnorge.Kristine Marit Elvik fra Steigen er netop gået i gang med sin Master som kandidat i biologi på Tromsø Universitet. Vejleder og professor Audun Rikardsen har længe ønsket at få undersøgt,
  hvor stor overlevelsen er på genudsatte fisk – i vildt, fossende vand.

 • Verdens bedste laksefilm

  Måske kan filmen give svar på, hvad der sker med de unge laks, når de når havet.Gennem den sidste 30 år er bestanden af vilde atlanterhavslaks i havet reduceret fra omkring 8 mio til nu 3 mio laks.

 • Stort iltsvind i danske farvande

  Det danske havmiljø påvirkes negativt af kvælstof, der godt kan være medvirkende til iltsvind.Ubalance i fjorde og have, der er voldsomt belastede med næringsstoffer, forårsager katastrofale iltsvind med masser af fiskedød og øde havbund.

 • Havbur ved Bornholm over al forventning

  Havburet til forsøget ved Nexø.Investorerne bag havbrug ønsker flere bure i havet.

 • Ny generation af laksefiskere slår til ved Varde Å

  En lykkelig Laura Lykke Mathiasen med storlaks på 90 cm.Sidste år fangede Casper Dam årets laks i Varde å. Dermed fangede to Overspringere både største juniorlaks og seniorlaks. Det var sikkert en indikation på det, vi oplever i år.

 • Sportsfiskeren i september

  Sportsfiskeren september 2014.Bladet ligger klar til forsendelse hos Post Danmark senest den 22. august.

  Husk, at postvæsenet giver sig selv tre dage til levering af magasinet. Sportsfiskeren vil desuden være at finde i kioskerne i slutningen af august. I dette nummer af Sportsfiskeren kan du komme med på overnatningstur til kysten eller på jagt efter danske ålaks på overfladen. Og så kan du forresten også læse meget mere om blandt andet:

 • Stor ørred i lille vandstand

  Stor havørred fra lille vandløb. Peer Petersen med fisken på 6,250 kg.Trods den voldsomme tørke det meste af sommeren kom der havørreder op i de fynske åer og bække - også i de små.

 • Mange flere søørreder i Gudenåen

  Bestanden af søørreder vokset gevaldigt, siden Vilholt spærringen blev fjernet.Ørredbestanden i Gudenåen nær Mossø er mangedoblet efter fjernelsen af en opstemning ved Vilholt Mølle i 2008.

 • Jyder fanger flotte fynske stør

  Vennerne fangede masser af stør i den gode ende af skalaen.Simon Sørensen fra Strandby i Vesthimmerland og et par fiskevenner havde længe snakket om at prøve det populære fiskeri efter stør.

Sportsfiskeriets Hus

Juniorlederkurset

Tilmeld nyhedsbrev

Sportsfiskeren Online

Bliv medlem nu

Fang os på Youtube

Lokalforeninger

fedfangst.dk

Tip din lokalredaktør

Merchandise

Book en instruktør

Fiskekurser

Presserum

Print dit medlemskort

Kontante fordele

Sagsbehandling

Miljø & Vandpleje

Udgiv indhold