Nyheder

 • Fanger torsk midt i København

  Jannick anslog den flotte torsk til 3,5 kgFor kun en måned siden flyttede Jannick Rottensten fra Bornholm til København, men allerede nu har han fået godt styr på de lokale fiskemuligheder på havnen.


 • Pensionister til julefrokost

  Den traditionelle julefrokost for pensionisterne i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening blev afholdt onsdag den 30. november.

  Næstformanden i HoSF har sendt følgende beretning:

  Klokken 13 var der samling på 42 forventningsfulde pensionister, der kom til at tilbringe adskillige timer i godt, fornøjeligt selskab støttet af Viktors gode mad og en brændevinsdonation fra Christian Møller.

 • DSF: Havbrug ved Djursland vil blive påklaget

  Tre nye havbrug ved Djurslands kyster kan få store konsekvenser for havmiljøet, lystfiskeriet og turismen. Bliver havbrugene godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet, forsikrer Danmarks Sportsfiskerforbund, at de vil blive påklaget. 

  Artikel af Martin B. Hedegaard

 • Fri passage til 12 km af Idom Å

  Nu er Holstebro Kommune så langt med det statslige vandplansprojekt i Idom Å ved Idom Dambrug, at den gamle dambrugsopstemning er fjernet og vandløbet genslynget, fortæller kommunens travle biolog, Jakob Larsen og fortsætter: Der er desuden etableret sandfang og udlagt 150 kubikmeter gydegrus på den genslyngede strækning.

  Dermed er der fri passage til et 12 km stort set upåvirket vandløb opstrøms i Idom Å, som er udlagt til EF-habitatområde.

 • En sang fra de varme lande

  Tag med Gordon på spændende fiskeri i FloridaTorsdag den 19. januar 2017, kl. 19.00-21.30 inviterer Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) til en foredragsaften med titlen ”En sang fra de varme lande”.

  Det er Gordon Henriksen, der står for sangen og indholdet er rejseoplevelser fra varme og eksotiske himmelstrøg.

 • Vellykket testtur

  Kristian havde held med teste fiskeriet på FuresøEfter mange ture til Esrum Sø i løbet af det sidste halve år valgte Kristian Storm Petersen i november at tage en testtur på Furesø til en afveksling.

  Resultatet blev rigtig godt med mange gedder oppe til afkrogning. 
Turens største gedde målte et stykke over meteren.

 • Gydefisk på plads i bækken

  Jesper Andersen fra  bestyrelsen i Aller Å Sportsfiskerforening var forleden afsted med kameraet ved et lille tilløb til Aller Å, hvorfra han sendte disse to dejlige fotos af et par ørreder, der forsøgte at gemme sig i det lave og klare vand.

 • Bind kystfluer i Sportsfiskeriets Hus

  Tag med på fluebindingskursus i Sportsfiskeriets hus i Vingsted, hvor du lærer at binde kystfluer til havørredfiskeri ved strand og fjord.

  Kurset afholdes af Danmarks Sportsfiskerforbunds instruktører Jonas Rygaard og Søren Rygaard Lenschow. På kurset binder vi praktiske fiskefluer til stranden og fjordens ørreder.

  Kurset henvender sig også til bombardafiskere – både den let øvede og den lidt mere erfarne fluebinder.

 • 30.000 små laks fik ny adresse i Vidå vandsystem

  Midt i november blev der udsat 30.000 halvårs-laks i følgende tilløb til Vidå; Surbæk (Arnå) til Andrup Mølle, Terkelsbøl Å til Hajstrup samt Bjerndrup Mølleå og Gejlå, fortæller Sportsfiskerforeningen Vidå på facebook og deres hjemmeside.

 • Elfiskedag og laksedag ved Skjern Å på søndag

  Her ved starten af kalendervinteren påbegyndes indfangningen af moderfisk til kommende års udsætninger af lakseunger i Skjern Å-systemet.

  På søndag den 4. december inviterer Danmarks Center for Vildlaks i Borris (DCV) igen i år alle interesserede til at overvære elfiskeri efter laks i åen.

  Efterfølgende ”Åbent hus” på DCV, hvor de indfangede laks placeret i bassinerne.

dsfshop.dk

Beskyt de små vandløb

Bliv medlem nu

Lokalforeninger

Medlemsside

Aktivitetskalender

Miljø & Vandpleje

Kontante fordele

Tilmeld nyhedsbrev

Tip din lokalredaktør

Facebook

Presserum

Sportsfiskeren Online

 

Sagsbehandling

Udgiv indhold